Familie- en structuur-opstelling

 
Wat is een opstelling?

Opstellingen zoals ontwikkelt door de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen ontstaan binnen het familiesysteem waarin we opgroeien en leven. Daarnaast maken we deel uit van andere groepen en organisaties in de samenleving, ook wel systemen genoemd. We worden goeddeels gevormd door die systemen. Ons onbewuste neemt die informatie op in patronen en structuren die een grote invloed hebben op ons leven en de keuzes die we maken.

Het onbewuste is een verzamelplaats van emoties zoals vreugde, liefde, genegenheid, humor, kracht en verbondenheid, maar ook van boosheid, schaamte, verdriet, spijt en schuld. Het onbewuste onderdrukt en verdringt de negatieve emoties. Daarbij kan er een blokkade ontstaan die ons leven negatief beïnvloedt; een blokkade waar we ons vaak niet of nauwelijks bewust van zijn!

Het doel van werken met opstellingen is dat de beelden en structuren die op onbewust niveau zijn opgeslagen en je daadwerkelijk sturen, inzichtelijk worden, zodat je ze kunt herkennen en veranderen. Deze veranderingen beginnen daadwerkelijk tijdens de opstelling en brengen vastzittende patronen en structuren weer in beweging. In een opstelling worden personen of voorwerpen die de oorspronkelijke situatie representeren opgesteld in een ruimte. De gebeurtenis die er ooit is geweest, blijft uiteraard bestaan, maar de emotie die eraan gekoppeld is kunnen we beïnvloeden. Zodra de emotie van de gebeurtenis is losgekoppeld, kan de blokkade jou loslaten. Een blokkade van jaren kan zo in één of enkele opstellingen verdwijnen. De ruimte die hierdoor ontstaat, zal zich vullen met positieve energie.

Opstellingen kunnen zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden. Heelgoed Coaching onderscheidt zich door een unieke en effectieve vorm van 1 op 1 opstellingen.